İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız, sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap verebilen,  Sedef değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını sağlamaktır.

Sektöründe öncü olan Şirketimiz insan odaklı yaklaşımı ile

*Çalışanına değer veren,

*Sürekli öğrenme ve gelişimi destekleyen,

*İş sağlığı ve güvenliğine duyarlı,

*Çalışanların performanslarını objektif kriterlerle değerlendiren bir politika benimsemiştir.

 

Seçme ve Yerleştirme

En etkin işe alım araçlarını kullanarak tercih edilen şirket haline gelmeyi ve yetenekli çalışanları bünyesine kazandırmayı ilke edinmiştir.

‘Doğru işe doğru insan’ bakış açısıyla; veri tabanı, kariyer siteleri ve farklı platformlardan gelen başvuruları değerlendirerek işe alım sürecini başlatır.

Sedef olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Adaylarımızın aşağıdaki 7 temel yetkinliğe sahip olması önemlidir.

  1. İnsana Değer Verme
  2. Ahlaki Kurallara Bağlılık
  3. Değişim ve Gelişime Açıklık
  4. İş Takibi ve Sorumluluk Bilinci
  5. Kişisel Olgunluk ve Kendini Kontrol Etme
  6. Takım Çalışması
  7. Verimlilik ve Üretkenlik

Adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak Yetkinlik Bazlı Mülakat, Kişilik Envanteri, İngilizce Seviye Tespit Sınavı gibi değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapılır.

Şirketimize yeni katılan çalışanların hızla Sedef’e adaptasyonunu sağlamak için Oryantasyon Eğitimleri düzenlenir.

 

Performans Yönetimi

Sedef'te Performans Yönetimi şirket stratejileri ile uyumlu hedeflerin en üst seviyeden en alt seviyeye kadar dağılımıyla yapılmaktadır.

Yüksek performans kültürünü benimseyen Sedef Performans Yönetimi süreci 3 aşamada iş ve yetkinlik hedeflerinin dijital ortamda değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Yıl içinde izlenen hedefler yılsonunda yönetici ve çalışanın bir araya gelmesi ve sonuçlar üzerinden geribildirim görüşmelerinin yapılmasıyla tamamlanmaktadır.

Performans Yönetimi çıktıları, eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılır.

 

Kariyer Yönetimi

Amacımız, şirket içerisindeki yüksek potansiyel çalışanları belirleyerek sürekli gelişimlerini sağlamak ve üst pozisyonlar için hazırlanmasını planlamaktır.

Şirketimiz, yeteneklerini belirleyerek bir üst seviyede kariyerlerine devam edebilmelerini için onların sürekli gelişimlerini planlar ve takip eder.

Her seviyedeki pozisyon için potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenir.

Düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile potansiyel çalışanların kariyer planları takip edilir.

 

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımız için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkânlarının sağlanması bizim açımızdan çok büyük önem taşımaktadır. İnsan Kaynakları olarak tüm yıl çeşitli eğitim planlamaları yapılırken aynı zamanda çalışanlar da eğitim taleplerinde bulunabilmektedirler. Eğitim ve gelişim planlamalarımız sayesinde Şirketimiz için kritik pozisyonlar yedeklenmekte ve sürdürülebilir performans sağlanmaktadır.

 

Ücret Yönetimi

Eşitlik ilkesi doğrultusunda, benzer işler yapan çalışanların ücret ve yan haklar koşullarında cinsiyet, din, dil, etnik kimliğe ya da herhangi başka bir farklılığa dayalı özelliğe göre ayırım yapılmaz. Ücretler, kişilerden bağımsız olarak, pozisyonların işletmeye katkı seviyelerine göre iş değerleme yapılarak belirlenir ve piyasa koşulları paralelinde düzenlenir. Rekabetçi, adil ve tutarlı bir ücret ve yan haklar modelinin devamlılığını sağlamak şirket açısından esastır.

Sedef Shipyard size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için : Çerez Politikası